نام دوره
فایل  تاریخ اجرای دوره
روسای نواحی (گروه چهارم) در FTP داخلی  98/12/03 
دیدارسازی داده ها اینفوگرافیک  در FTP داخلی   98/12/03 
طرح کهاب در جایگاه ها در FTP داخلی  98/11/30 

1- پرورش و توسعه نیروی انسانی دانا با هدف دستیابی به سازمانی توانا.

2- تدوین و بازنگری مستمر استاندارد آموزشی مشاغل با توجه به اهدا ف و مأموریت سازمان.

3- زمینه سازی استقرار مدیریت دانش.

4- توسعه آموزش غیرمتمرکز ، مجازی و راه‌اندازی آموزشگاه‌های خوشه‌ای جهت توسعه آموزش کارکنان .

5- برنامه ریزی آموزش جامع بمنظور اجرای طرح جانشینی منطبق با اهداف عالی سازمان.

6- ایجاد ارتباط مستمر و متقابل با مراکز دانشگاهی ، پژوهشی و فن‌آوری در جهت رفع نیازهای آموزشی سازمان.

7- دستیابی به سرانه آموزشی مطلوب، با الزام رعایت کیفیت آموزشی.

8- کوشش در زمینه به هنگام کردن دانش، مهارت و ارتقاء سطح بینش کارکنان همسو با اهداف عالیه سازمان .

9- جهت گیری آموزش به سمت یادگیری همگانی و توسعه فرهنگ خودآموزی و دگر آموزی.اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران یکی از ادارات اصلی مدیریت اداری و آموزش شرکت است که وظیفه آموزش ضمن خدمت کارکنان را در سراسر کشور عهده دار بوده و با به روز رسانی ارتقاء دانش کارکنان امکان بهره‌وری بیشتر و توسعه کارایی سازمان را فراهم نموده و امکان دست‌یابی شرکت به چشم‌انداز و اهداف مورد نظر را میسر میسازد.

در این راستا اداره آموزش علاوه بر سه دپارتمان اصلی در ستاد از خدمات آموزشگاه های بابلسر، شهید حاج محمدزاده و مراکز خوشه‌ای مستقر در مناطق کشور بهره‌ می‌گیرد.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627